LINGUISTIC INTERPRETATION OF LEGAL TERMINOLOGY IN SEMANTIC-TEXTUAL RESEARCH

Authors

Keywords:

semantic-textual research, legal terminology, linguistic expertise

Abstract

The article provides a lexical interpretation of the legal concepts of "justification of armed aggression", "recognition of armed aggression as legitimate" and "denial of armed aggression", an example of a semantic-textual study of a media message using linguistic interpretation of legal terms is given. The proposed model of practical application of linguistic interpretation of legal terms in solving the tasks of semantic-textual examination of speech is determined by the stages of semantic-textual research of controversial texts: 1) interpretation of legal terminexemes by means of semantic analysis of their components; 2) establishing the objective content of statements by means of lexical-semantic and conceptual-content analysis, followed by establishing the semantic correlation of the content of the statement and the lexical interpretation of legal concepts; 3) determination of the actual meaning of the key words of the message through the application of the contextual-interpretive method, which makes it possible to expand the conceptual content of the studied phenomena; 4) establishing key words, logical-grammatical connections within the communicative act, means of inter-phrase communication in the text of the message to determine cause-and-effect relationships in the objective content of the message as an argument for the legality of armed aggression.

References

Академічний тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення 05.12.2022).

Кримінальний кодекс України (2341-III). База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 28.11.2022).

Мінченко О. В. Юридико-лінгвістична інтерпретація правових текстів: загальнотеоретичний аспект. Держава та регіони. Серія: Право, 2018 р., № 3 (61). С. 22–27.

Поліщук В. Виправдовуєш агресію рф — отримай до 8 років за ґратами. АрміяInform. 2 травня 2022. URL: http://surl.li/dztct

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз та експертних досліджень : наказ М-ва юстиції України від 8 жовт. 1998 р. № 53/5 (зі змінами та доповн.). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98 (дата звернення: 09.12.2022).

Сидоренко О. П., Шовкопляс О. А. Термінологія у сфері кібербезпеки: загальні питання термінотворення, систематизації та уніфікації. Сучасні інформаційні технології в кібербезпеці [Текст] : монографія / А. С. Довбиш, В. К. Ободяк, І. В. Шелехов та ін. ; за ред. В. К. Ободяка, І. В. Шелехова. Суми : СумДУ, 2021. С. 255-273.

Толковый словарь русского языка [Електронний ресурс]. URL: http://tolkslovar.ru/v9157.html (дата звернення 05.12.2022).

Юридична енциклопедія: У 6 т. / Hаціональна академія наук України, Інститут держави і права імені. В.М. Корецького НАН України. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 1. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. 672 с.

Юридична термінологія: поняття, особливості, види: монографія. М. І. Любченко. Харків: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ», 2015. 280 с.

Юрислінгвістика: словник термінів і понять / уклад: Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач, Д. Ю. Сизонов, І. В. Шматко / за ред. Л. І. Шевченко. К.: ВПЦ "Київський університет", 2015. 348 с.

Яремко, Я.П. (2017). Природа терміна у комунікативному контексті. Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 64 (Ч. 1), 330–337.

Published

2023-01-10

How to Cite

Sydorenko, O., Bondarenko, O., & Sypchenko, I. (2023). LINGUISTIC INTERPRETATION OF LEGAL TERMINOLOGY IN SEMANTIC-TEXTUAL RESEARCH. Philological Treatises, 14(2), 105–115. Retrieved from https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/1055