Жулавська О. О., Захарченко Ю. В. Особливості перекладу метафоричних висловів у сучасному англомовному політичному дискурсі

 • Метафора була розглянута в статті як один з нaйбільш дієвих засобів передачі виразності, оцінності,
  агресивності, полемічності та маніпулятивності у політичній мові. Було зазначено, що у політичному
  дискурсі метафора виступає достатньо завуальованим засобом переконання, прийняття або ж, навпаки,
  неприйняття певних політичних позицій.
  Було доведено, що питання перекладності метафоричних висловів є не до кінця вирішеним в наш час, а
  метафорична одиниця у політичній комунікації становить проблему для перекладача сама через її
  багатогранність та наявність не лише певного концепту, що лежить в її основі, але й прагматичної
  складової.
  Для досягнення адекватного перекладу метафоричних висловів в англомовному політичному дискурсі
  було запропоновано використовувати перекладацькі трансформації (перестановки, заміни, додавання,
  вилучення і т.д.). Були запропоновані та проаналізовані наступні перекладацькі стратегії: дослівний
  (повний) переклад, прийом додавання/вилучення, заміна метафоричної одиниці мови оригіналу
  еквівалентною одиницею мови перекладу та традиційна відповідність.
 • дискурс, метафора, трансформації, адекватний переклад.
 • Завантажити повну версію