Жиленко І. Р. Жанрово-тематичний калейдоскоп жіночої емігрантської малої прози

  • У статті досліджуються малі прозові жанри маловідомих українських письменниць міжвоєнної доби, головним чином вміщених на сторінках емігрантських часописів. З’ясовуються деякі біографічні відомості, визначено жанрові пріоритети малої прози. Різні види оповідань, новели, спогади, нариси В. О’Коннор-Вілінської, О. Храпко-Драгоманової, Лесі Верховинки мають спільну тематику – життя українського села у пореволюційний період, стосунки чоловіка й жінки, гендерна проблематика, емігрантське життя. Окреслено деякі стильові особливості малої художньої прози. Вона позначена глибоким психологізмом, філософськими й дидактичними узагальненнями. Відчутні екзистенціальні, етнографічні й фольклорні мотиви, національна символіка; містяться елементи апокрифів, фантастики та священної історії – тобто явища, характерні для літератури початку ХХ століття. Звертається увага на культурні традиції українців, обґрунтовуються антивоєнні настрої селян, підкреслюється майстерність письменниць, що полягає у використанні мовно-стилістичних і художніх засобів та прийомів. Зазначено, що без цих та інших імен письменниць неможливо скласти уявлення про український літературний простір ХХ століття.
  • життя і творчість, мала художня проза, символ, мотив, новела, оповідання.
  • Завантажити повну версію