Євграфова А. О. Мовна периферія як одна із форм існування мови в суспільстві

  • У мові, як складному діалектичному об’єкті, можна вирізнити ядро і периферію, де під ядром ми розуміємо кодифіковану, нормалізовану літературну мову, а під периферією – ту частину мови, яка «не оброблена майстрами слова».
    Метод антиномій (Ф. де Сосюр) та дихотомій (В. фон Гумбольдт) є locus classicus вивчення мови як явища і мови як процесу. У парадигмі норма – ненорма диференціація мовного матеріалу у теоретичному аспекті не проводилась. Подібний підхід толерує розглянути нормативне – неунормоване в межах трикутника система – узус – норма, що дозволить визначити коло тих явищ, які не підпорядковуються функціональній категорії – нормі. A priori цей матеріал може бути різнохарактерним, як із знаком плюс, так і зі знаком мінус щодо конотативних можливостей, але в будь-якому разі він не буде нейтральним, стандартним і чітко окресленим.
  • система, узус, норма, знижена лексика.
  • Завантажити повну версію