Цепкало Т. О. Міфологема місяця в поезіях Яра Славутича

  • У статті аналізується поезія українського письменника з діаспори Яра Славутича за допомогою міфопоетичного методу. Детально вивчається архетипний образ місяця та специфіка його розвитку у поетичній спадщині митця, звертається увага на інтерпретацію цього образу відповідно до традиційного світоглядного континууму. Також розкриваються особливості індивідуально-авторської концепції у зображенні міфологеми місяця.
  • міфологізм, міфопоетика, міфоаналіз, міфологема місяця, архетипний образ, mythopoetics, mythoanalysis, mythologem of the moon, archetype image, мифологизм, мифопоэтика, мифоанализ, мифологема луны, архетипный образ,
  • Завантажити повну версію