Тараба І. О. Концепт «Влада-Знання» у Теоретичному Дискурсі Теорії Мішеля Фуко та Поля Бурдьє

  • Одна з головних причин інтелектуальних дискусій 21-го століття полягає у дослідженні проблеми концептуальних зв’язків понять ВЛАДА та ЗНАННЯ. У контексті даного дослідження особливої уваги заслуговують перспективні та новаторські наукові розвідки Мішеля Фуко. Основні ідеї французького вченого є невід’ємною частиною мультикультурного проекту (комплексного міждисциплінарного проекту), який в даний час домінує в академічному просторі США та Європи. Досліджуване інтелектуальне явище є вагомим фактором сучасної культури і провокує до активного вивчення культурного канону.
    У центрі уваги даної статті знаходиться аналіз концепту «влада-знання», який досліджується в світлі теорії дискурсу. У фокусі лінгвістичного аспекту знаходиться порівняльний аналіз літературних джерел досліджуваних наукових понять на матеріалі обраних творів Мішеля Фуко та Поля Бурдьє. Крім того, здійснено диференційний аналіз основних концептуальних положень у вченнях даних авторів.
  • концепт «влада-знання», теорія дискурсу, мовна система, символічна влада.
  • Завантажити повну версію