Т. О. Анохіна, Лакуни в розумінні вчених: короткий огляд

  • Стаття розкриває сучасний погляд вчених на лакунологію, яка адгерентно охоплює сфери соціолінгвістики, невербальної семіотики та прикладної лінгвістики. Дослідження лакунологів стосується категорії порожніх місць у мові, мовленні та способах їх делакунізації. “Порожня категорія” досліджувалася канадськими науковцями Жаном-Полем Віне (1910-1999) і Жаном Дарбельне (1904-1990) та східноєвропейськими когнітологами Ю. Сорокіним (1936-2009) і Г. Биковою. У сучасній лакунології виокремлюються декілька напрямків дослідження: лакуни мови (I), лакуни мовлення (II), лакуни пізнання (III).
  • лакунологія, лакунікон, студії вчених, лакуни мови, лакуни мовлення, лакуни пізнання.
  • Завантажити повну версію