Стрельченко Д. В. Мовні засоби англомовного рекламного дискурсу

  • У статті розглядаються різноманітні мовні наповнення рекламних текстів, які спрямовані на реалізацію головної функції: переконати адресата придбати рекламований товар або послугу. Серед широко вживаних мовних засобів реклами різних рівнів особливо виділяємо: римовану форму слогана, лексеми позитивної оцінності, експресивно-емоційні лексеми, стилістичні прийоми та засоби семасіології, оказіональні інновації тощо.
  • рекламний дискурс, рекламный дискурс, an advertizing discourse, римована форма слогана, рифмованная форма слогана, the rhymed form of a slogan, лексеми, лексемы, a lexeme, стилістичні прийоми, стилистические приемы, stylistic receptions,
  • Завантажити повну версію