Смольницька О. О. Мікроконтекст і макроконтекст у сучасному українському перекладознавстві: спільна символіка у вибраній ліриці сера Філіпа Сідні (1551/54–1586/87) та Ричарда Лавлейса (1617/18–1656/58)

 • У статті аналізуються спільні провідні символи на прикладі ХХХІХ сонета Філіпа Сідні
  та вірша Ричарда Лавлейса «До Алтеї, з В’язниці». До уваги беруться символи троянди, вінка,
  Сну, Чаші, розглянуті як вузький і широкий контексти. Залучається тезаурусний аналіз. У
  контекстуальному аспекті з’ясовується, яку конотацію важливого символу троянди мали на
  увазі обидва поети. Враховуються історичні реалії, тобто знане і незнане цим авторам.
  Акцентується увага на античній міфології, неодноразово використовуваній обома поетами.
  При аналізі староанглійських лексем з огляду на етимологію та історичну тяглість, а також
  полісематичність, наголошується на проблемах україномовного відтворення цих текстів.
  Зокрема, це проблеми компактності лексем, еквіритмічності, чергування чоловічих і жіночих
  рим або, навпаки, суцільного збереження чоловічого римування. Поезії подаються в оригіналах
  і власних перекладах.
 • поезія, переклад, символ, контекст, мікроконтекст, макроконтекст,
  тезаурус.
 • Завантажити повну версію