Швачко C. О., Корж Е. Ф. Словотвірні процеси vs сленгова підсистема

 • Стаття присвячена словотвірним процесам vs сленговій підсистемі. Мова є тією
  особливою системою, у якій знаходять відображення різні суспільні процеси. Мова
  віддзеркалює стратифікацію суспільства, що виражається у варіативності форм та
  патернів. Дослідники приділяють значну увагу саме соціолектичному виміру мови, яка
  складається з мовних субстандартів різного ступеню кодифікованості. Шляхом утворення
  нових слів збагачується та примножується мова. Розділ мовознавства, який вивчає процес
  творення похідних слів та його механізм називається дериватологія.
  У статті маркуються найбільш продуктивні засоби словотвору, якими є конверсія,
  словоскладання, абревіація, їх роль у творенні сленгових слів в англійській мові. Полісемія
  виділяється серед інших вербальних засобів, це – семантичне зрушення. Висновки релевантні
  для теоретичних і практичних ендозон лінгвістики.
 • лексика обмеженого вжитку, сленгізм, словотвір, конверсія, абревіація, словоскладання,полісемія.
 • Завантажити повну версію