Щигло Л. В. Діахронічні аспекти системи словотвору в німецькій мові

  • Стаття присвячена еволюційним процесам у системі мови в діахронії. Значну роль у вивченні механізмів саморегуляції словотвірної системи як відкритої нерівноважної нелінійної системи відіграє синергетика як теорія самоорганізації, яка спрямована на відкриття універсальних законів еволюції. Предмет дослідження становлять діахронічні аспекти системи словотвору в німецькій мові. Описуються генетичні та семантичні особливості словотворчих формантів абстрактних іменників у різні періоди розвитку німецької мови. Основна увага в статті сфокусована на моделюванні процесу самоорганізації словотворчих засобів з позиції лінгвосинергетичної концепції. Застосування принципів і методів синергетичної методології для вирішення лінгвістичних проблем відкриває нові горизонти у студіюванні мовної системи в цілому і її підсистем зокрема.
  • Завантажити повну версію