Серебрянська І. М. Мовна реалізація проблематики вищої освіти на шпальтах українських газет

  • Стаття присвячена аналізу мовних засобів репрезентації вищої освіти в Україні в умовах її реформування. На підставі моніторингу текстів провідних українських періодичних видань виділено основні лексико-семантичні групи освітньої лексики, проаналізовано особливості їх функціонування й конотативного наповнення відповідно до проблематики журналістських текстів та соціально-політичних умов в країні. Особлива увага приділена образним номінаціям освітніх явищ.
    Аналіз мовних засобів реалізації проблематики вищої освіти в українських мас-медіа, їх емоційного та оцінного забарвлення дає можливість створити повну картину сучасного її стану та ставлення представників суспільства до подій, що відбуваються.
  • вища освіта, освітня лексика, лексикo-семантичні групи, метафора, неологізм, высшее образование, образовательная лексика, лексикo-семантические группы, метафора, неологизм, higher education, educational vocabulary, lexical-semantic groups, metaphor, neologism
  • Завантажити повну версію