Серебрянcька І. М. Прагматика афіксальних дериватів у лексичній системі сфери освіти

  • Стаття присвячена проблемі афіксального словотворення та прагматичної спрямованості афіксальних дериватів, що функціонують у медійному дискурсі. Увага зосереджена на сучасних тенденціях розвитку мови й суспільства в цілому, зокрема царини знань. Відзначено зростання активності іншомовних афіксальних морфем у дериваційних процесах української мови. Проаналізовано афіксальні дублети та визначено їх функцію.
    Автор доходить висновку, що утворені за допомогою афіксів неологізми сфери освіти відповідають граматичним законам української мови, збагачують її лексичну систему новими смислами, проте подекуди ускладнюють розуміння матеріалу. Вони є індивідуально-авторським продуктом і переслідують прагматичну мету, надаючи мовленню образності й експресії, що особливо важливо для засобів масової інформації. Словотвірна активність іншомовних формантів в українській мові зумовлена екстралінгвальними процесами, пов’язаними з реформуванням вітчизняної системи освіти та її курсом на євроінтеграцію.
  • афікс, дериват, словотворення, лексика, освіта.
  • Завантажити повну версію