Прокопенко Н. М. Особливості використання складних безсполучникових речень у романі Павла Загребельного «Диво»

  • У статті описано функції різних типів безсполучникових складних речень, що використовує у створенні художньо-образної системи роману «Диво» Павло Загребельний. Визначено, що безсполучникові конструкції приховують у собі великі виражальні можливості: за допомогою інтонаційно-смислових зв’язків між частинами безсполучникового складного речення автор передає ідейний задум твору.
  • безсполучникове складне речення, структурно-семантичний тип, предикативна частина, багатокомпонентність.
  • Завантажити повну версію