Прокопенко Н. М., Хачатар’ян К. А. Діалогічність як фундаментальна ознака мови газети «ДЕНЬ»

  • У статті досліджено мовностилістичні особливості діалогічного мовлення сучасного газетного дискурсу на матеріалах щоденного всеукраїнського видання «День». Визначено роль і місце діалогічного мовлення різних жанрів у газетних текстах, виявлено основні стилістичні прийоми взаємодії та мету використання мовних одиниць у діалогічному дискурсивному газетному середовищі. Зроблено висновок, що діалогічне мовлення текстів друкованих медіа має слабко виражені гендерні ознаки, але характеризується чіткою структурною організацією.
    Діалогічність – це основна якість, яка робить газетний текст інформативно насиченим, інтерактивним, результативним; вона – невід’ємний атрибут журналістської майстерності авторів «Дня». При цьому домінувальну роль у створенні досліджених текстів мають вербальні елементи.
  • дискурс, діалог, діалогічне мовлення, мовленнєві жанри, синтаксис, стилістика, текст.
  • Завантажити повну версію