Прокопенко А. В., Камініна А. Міжмовна передача політичної термінології

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-13 

 • Стаття присвячена дослідженню методів перекладу політичних термінів на тлі англомовного
  політичного дискурсу. При дослідженні публіцистичних текстів було виявлено чималу кількість
  абревіатур, які можна умовно розділити на наступні: назви країн; міжнародні організації; визначення
  зброї; міжнародні угоди, договори, пакти. Особливу складність при перекладі становлять політичні
  абревіатури, що не мають еквівалентів у міжнародній та політичній лексиці. Вибір того чи іншого способу
  перекладу іноземних скорочень українською залежить від багатьох факторів, в тому числі від структури
  скорочення. У дослідженні охарактеризовано прийоми перекладу абревіатур на прикладах політичних
  текстів. Встановлено, що при перекладі політичних абревіатур з англійської мови на українську в
  основному застосовують такі способи: використання еквівалентного українського скорочення,
  використання прийому транслітерації, використання транскрипції та описовий переклад.
 • політичний дискурс, політичні терміни, транскрипція, транслітерація, калькування,
  заміна, абревіатури.
  1. Авдышева Е.Г. Практикум по переводу (для самостоятельной работы) / Е. Г. Авдышева. – Краснодар : КГУКИ, 2011. – 44 с.
  2. Балишин С.И. О сокращениях в подъязыке медицины (на материале английского языка) / С. И. Балишин // Разновидности и жанры научной прозы. Лингвостилистические особенности. – Москва, 2005. – С. 33.
  3. Бархударов Л.С. Язык и перевод : Вопросы общей и частной теории перевода / Л. С. Бархударов. – Москва, 1975. – 239 с.
  4. Зиборова Г.М. Трудности перевода общественно-политического текста с английского на русский / Г. М. Зиборова. – 3-е изд. – Москва, “РОССПЭН”, 2000. – 228 с.
  5. Комиссаров В.Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров // Москва : Высшая школа, 1990. – 167 с.
  6. Попова Т.Г. Категория информативной насыщенности юридического дискурса / Т. Г. Попова // Международная конференция 29–31 марта 2011 г. «Профессионально ориентированное обучение иностранному языку и переводу в вузе». – Москва, 2011. – С. 273–285.
  7. Федоров А.В. Основы общей и частной теории перевода / А. В. Федоров. – Москва, 1983.
  8. Федоров А.В. Основы общей теории перевода / А. В. Федоров. – Москва, 2002.
  9. The Globe and Mail [Electronic resource]. – Access mode : https://www.theglobeandmail.com/opinion/

  putins-seamy-side/article1337014/ – (27.12.2017).

  1. The 10 best Labour conference speeches. Politics. The Guardian [Electronic resource]. – Access mode : https://www.theguardian.com/ politics/2015/sep/25/10-best-labour-conference-speeches-andrew-rawnsley – (13.12.2017).
 • Завантажити повну версію