Попова О. В., Хоруженко М. Проблеми перекладу директивів у межах офіційно-ділового дискурсу

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(2)-14

 • Категорія директивності як універсальна комунікативно-прагматична категорія широко
  представлена в усіх мовах. Феномен такого типу висловлень досліджувався в лінгвістиці, філософії та
  логіці. Однак поза увагою мовознавців залишилися важливі питання функціонування та способів перекладу
  директивних мовленнєвих актів у текстах виконавчих президентських наказів.
  Стаття присвячена вивченню способів перекладу експліцитно та імпліцитно виражених директивів в
  англомовному офіційно-діловому дискурсі на матеріалі виконавчих наказів президентів США ХХІ століття.
  Також в рамках статті розглянуто особливості перекладу текстів офіційно-ділового дискурсу в цілому, а
  також, зокрема, питання еквівалентного відтворення директивів та варіативність їх імпліцитного та
  експліцитного вираження в текстах президентських наказів США.
 • директив, імпліцитність, експліцитність, виконавчий наказ, офіційно-діловий дискурс.
  1. Баклан І. М. Відтворення імпліцитності у перекладі текстів німецькомовного офіційно-ділового дискурсу : дис. канд. філ. наук : 10.02.16 / Баклан Ірина Миколаївна. – Київ, 2016. – 206 с.
  2. Врабель Т. Т. Особливості перекладу англомовних ділових документів українською мовою /
   Т. Т Врабель // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: зб. наук. праць: Матеріали конф. / гол. ред. В.П. Коцур. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди», 2016. – Вип. 19. – С. 462–464.
  3. Korte G. The executive action toolbox: How presidents use proclamations, executive orders and memoranda [Electronic resource] / Gregory Korte. – USA Today, 2017. – Access mode : https://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/10/12/how-presidents-use-proclamations-executive-orders-and-presidential-memoranda/702751001/. – Accessed : 01.2018.
  4. Бойко І. В. Особливості перекладу юридичних документів та їх оформлення [Електронний ресурс] /
   І. В. Бойко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2015. – Режим доступу : http://www.kamtskpi.ua/sites/default/files/files/boiko_osoblyvost_perekladu.pdf. – Дата доступу : 13.09.2017.
  5. Пасенчук Н. В. Мовленнєві акти у перекладі: теоретичний аспект / Н. В. Пасенчук // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Дрогобич, 2017. – № 7. – С.137–140.
  6. Шліхтар Т. О. Відтворення домінантних мовленнєвих актів в українських перекладах англомовної драми : автореф. дис. … канд. філ. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Т. О. Шліхтар. – Київ, 2009. – 23 с.
  7. 590 – Executive Order 13809 Restoring State, Tribal, and Local Law Enforcement’s Access to Lifesaving Equipment and Resources [Electronic resource] // The American Presidency Project. – 2017, Aug. 28. – Access mode : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=128084. – Accessed : 18.01.2018.
  8. Губар О. Дональд Трамп дозволив поліції США отримувати армійську зброю [Електронний ресурс] / Олена Губар // Deutsche Welle (Ukrainische Redaktion). – 28 серпня 2017. – Режим доступу : http://www.dw.com/uk/доналд-трамп-дозволив-поліції-сша-отримувати-армійську-зброю/a-40275898. – Дата доступу : 01.2018.
  9. 158 – Executive Order 13780 Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States [Electronic resource] // The American Presidency Project. – 2017, Mar. 6. – Access mode : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=123450. – Accessed : 02.02.2018.
  10. Трамп підписав новий указ про мігрантів [Електронний ресурс] // Корреспондент.net. – 6 березня 2017. – Режим доступу : https://ua.korrespondent.net/world/3823563-tramp-pidpysav-novyi-ukaz-pro-mihrantiv. – Дата доступу : 01.2018.
  11. 947 – Executive Order 13685 Blocking Property of Certain Persons and Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Crimea Region of Ukraine [Electronic resource] // The American Presidency Project. – 2014, Dec. 19. – Access mode : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=108090. – Accessed : 20.01.2018.
  12. Обама заборонив торговельні відносини між США та Кримом [Електронний ресурс] // Деловая столица. – 20 грудня 2014. – Режим доступу : http://www.dsnews.ua/world/obama-zaboroniv-torgovelni-vidnosin-mizh-ssha-ta-krimom-20122014120800. – Дата доступу : 01.2018.
  13. Executive Order 13290 Confiscating and Vesting Certain Iraqi Property [Electronic resource] // The American Presidency Project. – 2003, Mar. 20. – Access mode : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=61386. – Accessed: 21.01.2018.
  14. Президент США Джордж Буш наказав конфіскувати мільярд сімсот сорок мільйонів доларів із заблокованих рахунків іракського уряду в американських банках [Електронний ресурс] //
   Радіо свобода. – 21 березня 2003. – Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/900315.html. – Дата доступу : 01.2018.
  15. Кондратьєва О. В. Імпліцитність та експліцитність під час перекладу англійської наукової прози українською мовою / О. В. Кондратьєва // Мовні і концептуальні картини світу: збірник наукових
   праць. – Київ : видавничий дім Дмитра Бураго. – 2010. Вип. 30. – С. 146–151.
  16. 79 – Executive Order 13770 Ethics Commitments by Executive Branch Appointees [Electronic resource] // The American Presidency Project. – 2017, Jan. 28. – Access mode : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=122546. – Accessed : 01.02.2018.
  17. Трамп підписав «історичний» указ про заборону лобіювання в США [Електронний ресурс] // Уніан. – 29 січня 2017.– Режим доступу : https://www.unian.ua/world/1747771-tramp-pidpisav-istorichniy-ukaz-pro-zaboronu-lobiyuvannya-v-ssha.html. – Дата доступу : 01.2018.
  18. 327 – Executive Order 13800 Strengthening the Cybersecurity of Federal Networks and Critical Infrastructure [Electronic resource] // The American Presidency Project. – 2017, Maу 11. – Access mode : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=124263– Accessed : 28.01.2018.
  19. Трамп підписав указ про зміцнення кібербезпеки та стримування у кіберпросторі [Електронний ресурс] // Політична партія «Патріот». – 11 травня 2017. – Режим доступу: http://www.uapatriot.org/2017/05/12/підбірка-актуальних-новин-за-11-травня/. – Дата доступу : 12.2017.
  20. Трамп підписав новий указ щодо мігрантів [Електронний ресурс] // BBC Україна. – 6 березня 2017. – – Режим доступу : http://www.bbc.com/ukrainian/news-39185487.– Дата доступу : 01.2018.
  21. 675 – Executive Order 13810 Imposing Additional Sanctions With Respect To North Korea [Electronic resource] // The American Presidency Project. – 2017, Sept. 21. – Access mode : http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=128329. – Accessed : 16.01.2018.
  22. США посилили санкції проти КНДР [Електронний ресурс] // Апостроф. – 21 вересня 2017. – Режим доступу : https://apostrophe.ua/ua/news/world/asia/2017-09-21/ssha-ujestochili-sanktsii-protiv-kndr/107953. – Дата доступу : 01.2018.
 • Завантажити повну версію