Пасинок В. Г. Діалогізм і діалог свідомості

  • Тема статті ґрунтується на авторському бажанні проникнути у сферу діалогічної взаємодії комунікантів, що пов’язана з діалогізмом як мовним та культурним феноменом. Увага приділяється функціонуванню когнітивних факторів у дискурсі, ролі мовної особистості в діалогічному просторі.
  • діалогізм, діалогічна взаємодія, діалог свідомостей, дискурсивна теорія діалогу, модель діалогу, принцип діалогічності.
  • Завантажити повну версію