Омельченко Л. Ф. Трансформаційний аналіз англійських структурно-складних лексем

  • Стаття присвячена процесу утворення складних слів сучасної англійської мови шляхом своєрідної семантичної конденсації гібридних дієслівно-іменних та атрибутивно-іменних конструкцій. Словосполучення втрачає свої синтаксичні якості, згортаючись у складну лексему. Виходячи з цього, утворення складних слів розглядається на фоні загальної тенденції до “конденсації”, до економії синтагматичних засобів.
  • трансформаційний аналіз, трансформационный анализ, transformational analysis, структурно-складна лексема, структурно-сложная лексема, structurally-compound lexeme, семантична конденсація, семантическая конденсация, semantic condensation, дієслівно-іменні конструкції, глагольно-именные конструкции, verbal-substantive word groups, атрибутивно-іменні конструкції, атрибутивно-именные конструкции, attributive-substantive word groups, “внутрішній” синтаксис, “внутренний” синтаксис, “inner” syntax,
  • Завантажити повну версію