Олексенко В. П. Суфікси іншомовного походження як виразники граматичної предметності

  • У статті визначено дериваційний потенціал, продуктивність (непродуктивність) суфіксів іншомовного походження, які беруть участь у творенні іменників — назв опредметнених дій, понять; подано семантичну й функціонально-стилістичну характеристику абстрактних іменників.
  • суффикс
    деривация
    suffix
    derivation
  • Завантажити повну версію