Мовчан Д. В. Природа прагматичного значення

 • Стаття присвячена вивченню природи прагматичного значення у межах функціонально-комунікативного напрямку сучасної лінгвістики. Аналізуються та систематизуються численні точки зору вчених з даної проблеми. Проведене дослідження дозволяє трактувати прагматичне значення як категорію, що сформувалася на базі мовного значення у процесі комунікативної діяльності та як її результат
 • прагматичне значення
  актуалізація
  сенс
  прагматическое значение
  актуализация
  смысл
  pragmatic meaning
  actualization
  sense
 • Завантажити повну версію