Микитка О. Б. «Нариси з історії українського перекладу» М. Москаленка як вершинний зразок праці з перекладознавства

 • У статті подано характеристику циклу статей з історії перекладу, опублікованого у журналі «Всесвіт» у 1993 і 2006 рр. Проаналізовано науково–освітню спрямованість праць, розкрито головні опірно–змістові точки розвідок, обґрунтовано вагомість і непересічну цінність цих праць для української культури
 • історія перекладу
  видатні перекладацькі постаті
  история перевода
  выдающиеся переводчики
  history of translation
  famous translation figures
 • Завантажити повну версію