Маркова О. І. Аксіологічна складова змісту концепту патріотизм на матеріалі газетного дискурсу України

  • Аксіологічна складова змісту концепту ПАТРІОТИЗМ, виявлена за допомогою текстів ЗМІ України, представлена лексикою, що віддзеркалює особливості ментальності українського народу, його світосприйняття та ціннісні орієнтири життя. Предметно-образне навантаження аксіологічного змісту концепту ПАТРІОТИЗМ сформовано мовними одиницями, які наділені універсальними та національно-специфічними характеристиками: система поглядів народу на суспільство; успадковану і культивовану в народі любов до всього рідного (мови, культури, традицій тощо); виявлення почуття любові та відповідальності за долю свого народу за рахунок переваги інтересів суспільства над власними. Оскільки аксіологічна складова виявляє ступінь значимості сприйманого змісту для суб’єкта, то у нашому дослідженні ми виокремили такі ознаки: масштабність (у межах родини, міста, країни), присутність минулого (повага до традицій), сьогодення і майбутнього (патріотизм як запорука щасливої, незалежної, розвиненої країни), активність або пасивність у зовнішньому середовищі. Виявлено суб’єктивно-оцінне ставлення людини до феномену ПАТРІОТИЗМ.
  • концепт, аксіологічна складова, патріотизм, зміст концепту.
  • Завантажити повну версію