Кузнєцов А. Ю. Адаптація віршів для успішного вокального виконання: перекладацькі аспекти

  • Статтю присвячено дослідженню взаємодії вербальної та музичної семіотичних систем, її впливу на переклад поетичних творів. Аналізується процес адаптації перекладу поетичного твору для успішного вокального виконання на матеріалі авторського перекладу вірша Р. Бернса «O Wert Thou In The Cauld Blast»
  • семіотична система, переклад, адаптація, семиотическая система, перевод, адаптация, semiotic system, translation, adaptation
  • Завантажити повну версію