Кушлик О. П. Реалізація словотвірної спроможності відприкметникових каузативних (конфіксальних) дієслів сприймання в українській мові

  • У статті досліджено словотвірну спроможність відприкметникових конфіксальних (префіксально-суфіксальних) дієслів зі словотвірним значенням «наділяти ознакою, сприйнятою органами чуття», зокрема простежено належність дериватів до трьох словотвірних зон – субстантивної, ад’єктивної і вербальної; виявлено ступінь наповнення кожної з них; установлено набір словотворчих засобів, що експлікують словотвірні значення в межах кожної зони; з’ясовано можливість переходу деяких девербативів до іншого структурно-семантичного типу, зокрема інхоативних дієслів.
  • словотвірна парадигма, словообразовательная парадигма, word-building paradigm, словотвірна зона, словообразовательная зона, word-building zone, словотвірне значення, словообразовательное значение, word-building meaning, словотворчий формант, словообразовательный формант, word-building formant, відприкметникове каузативне дієслово, отприлагательный (отадъективный) каузативный глагол, motivated by adjective causative verb, структурно-семантичний тип, структурно-семантический тип, structural-semantic type
  • Завантажити повну версію