Ковальова Т. В., Гаврилюк І. Л. Художньо-образне подання інформації в подорожній нарисовій публіцистиці М. Трублаїні

  • У статті розглядаються особливості художньо-образного подання інформації у подорожніх нарисах відомого радянсько-українського письменника, журналіста М. Трублаїні. Наголошується на тому, що творчість М. Трублаїні відбиває загальні тенденції розвитку подорожнього нарису кінця 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття. З’ясовано, що художньо-образне подання інформації у нарисовій подорожній публіцистиці М. Трублаїні залежить від провідних на той час когнітивного й пропагандиcтського видів масової комунікації. Основну увагу нарисовець зосереджує на образах-персонажах, а також пейзажних описах. За їх допомогою він створює реальну картину світу, яким пролягає його шлях як мандрівника. Водночас М. Трублаїні намагається створити «новий» простір, «новий» світ, головний герой якого – «оновлена» радянська людина. Акцентування уваги на описово-інформаційній та описово-пропагандистській складових зумовлює зниження ступеня художнього наповнення подорожніх нарисів М. Трублаїні.
  • подорожній нарис, подорожня нарисова публіцистика, М. Трублаїні, художньо-образне подання інформації, портрет, пейзаж, деталь.
  • Завантажити повну версію