Князєва А., Медвідь О. М. Перекладацький аспект гендерних маркерів (на матеріалі спічів англомовних політдіячів)

  • Дана стаття досліджує вербальну поведінку політичних діячів, зокрема, аспект гендерної маркованості, функціонування лінгвальних категорій фемінінності та маскулінності. Гендерні маркери мовлення політичних діячів складають як типологічні лексико-стилістичні аспекти, так і специфічні, конкретно мовленнєві, культурно-обумовлені лексико-стилістичні явища, які позначені різними засобами впливу на аудиторію. Мовленню жінок- та чоловіків-політиків характерні деякі відмінні риси, обумовлені системою гендерних і культурних норм, що має бути обов’язково відображено у перекладі.
  • політспічі, политспичи, гендерні маркери, гендерные маркеры, gender aspect, лінгвальні категорії маскулінності та фемінінності, лингвистические категории маскулинности и фемининности, feminine and masculine linguistic categories, вербальна поведінка, вербальное поведение, verbal behavior,
  • Завантажити повну версію