Клочко Л. І., Ігнатенко О. В. Місце похвали в низці оцінювальних висловлювань в англійській мові

  • Досліджували розуміння мовленнєвих висловлювань як цілеспрямованих мовленнєвих дій. На матеріалі аналізу лінгвістичної літератури виявлено, як вивчення оцінювальних висловлювань, зокрема похвали, дає можливість пізнання особистості крізь систему ціннісних орієнтацій, моральних та соціальних укладів, які знаходять своє відображення в процесі мовленнєвого спілкування.
  • мовленнєве спілкування, речевое общение, speech communication, співрозмовник, собеседник, interlocutor, похвала, praise, оцінювальне висловлювання, оценочное высказывание, stimated statement, комунікативна норма, коммуникативная норма, communicative norm
  • Завантажити повну версію