Карікова Н. М. Фразеологія красного письменства (на матеріалі ранніх прозових творів Б. Антоненка-Давидовича)

  • Стаття присвячена дослідженню авторської мови Б. Антоненка-Давидовича (його ранніх прозових творів) із погляду віддзеркалення в ній неусталеності та невнормованості фразеологічної ділянки української літературної мови 20-х – поч. 30-х рр. ХХ ст.
  • авторська мова, фразеологічна ділянка, українська літературна мова 20-х рр. ХХ ст, Б. Антоненко-Давидович, авторская речь, Б. Антоненко-Давыдович, individual language usage by B. Antonenko-Davidovich, фразеология, phraseology, the Ukrainian literary language in 1920s., украинский литературный язык, 20-е гг. ХХ в.,
  • Завантажити повну версію