Калантаєвська Г. П., Сипченко Т. К. Емоційно-настроєві акценти медитативної лірики Анатолія Гризуна (збірка «Перстень-Зодіак»)

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-16 

 • У статті з’ясовуються емоційно-настроєві та проблемно-тематичні особливості медитативної лірики А. Гризуна, яка вирізняється високою внутрішньою напругою, філософською наповненістю, органічним поєднанням духовного й раціонального, налаштованістю на природні біологічні ритми та мистецько-естетичним сприйняттям буденності. Звертається увага на пошуки ліричним героєм поета «сутності незримої», на його спостереження за часовими травестіями природи, на екологічні тривоги, роздуми про моральні цінності, які знайшли своє втілення у мініатюрах збірки «Перстень-Зодіак». Характеризуються також внутрішній світ, етичні імперативи ліричного персонажа, пошуки ним нових вражень, допитливість та інтелектуальна й емоційна спрага.
 • автобіографічні мотиви, медитативна лірика, схильність до самозаглиблення.
  1. ГончарО. Т. Щоденники: У 3-х т.: Т. 3 (1984 – 1995) / О. Т. Гончар. – К.: Веселка, 2008. – 646 с.
  2. ГризунА. П. Перстень-Зодіак: лірика / А. П. Гризун. – Суми: Мрія-1, 2014. – 162 с.
  3. ДзюбаІ. М. Випробування на справжність (Володимир Забаштанський) /І. М. Дзюба. – З криниці літ: У 3 т. – Т.  – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 880 с.
  4. КорнющенкоІ. Анатолієві Гризуну – 50 / І. Корнющенко // Літературна Україна. – 1998. – 28 травня.
  5. Письменники Сумщини – 2005 / автор нарисів та упорядник Г.І. Хвостенко. – Суми: Мрія-1, 2005. – 242 с.
  6. СверстюкЄ. Духовні джерела відродження / Є. Сверстюк. – Блудні сини України. – К. : Бібліотека журналу «Пам’ятки України», 1993. – 256 с.
  7. ФранкоІ. Із секретів поетичної творчості / І. Франко //Твори: В 20 т.  – К. : Державне видавництво художньої літератури. – 1955. – Т.  – 467 с.
 • Завантажити повну версію