Хамзе Д. Г. Потенціал розмовної мови в гротескно домінуючому художньому висловлюванні (на матеріалі творчості Вітольда Гомбровича)

  • Мета даного дослідження полягає у виявленні можливості багатоаспектного аргументування ролі розмовної мови в рамках гротескного зображення в художньому тексті, в зондуванні естетико-стилістичної інтеграції (фузії) в полі гротеску і взаємної індукції гротеску і розмовності, а також у виявленні розмовної мови в літературному творі як генератора плідної комунікації між Автором і Читачем. Основні результати проведеного дослідження стосуються насамперед мови, що сприймається як когнітивно-прагматичний і естетико-динамічний феномен в його багатообразних перевтіленнях, а саме: розмовності артистичного слова (в конкретному випадку польського письменника Вітольда Гомбровича) відроджувати, запліднювати і деформалізувати мову; перформативності розмовної мови в гротескній картині як «підсилювача» комунікативної щільності діалогу Автор – Читач; цілісної природи розмовної мови як творця і каталізатора гротескного дискурсу; текстотвірної ролі гротескної образності з розмовним «забарвленням», що запобігає ризику редундантності в тексті; розмовного афінітету гротеску, що виявляє його гетерогенність, яка відповідає «мультистилістичній» сутності розмовної мови, що знімає, за подобою гротеску, ієрархію і егалітаризує буттєвість; розмовності в гротескній панорамі, яка доказує свій універсальний характер, що робить її наднаціональною, надетнічною категорією і утверджує факт, що «усна» мова збагачує писемну.
  • коммуникация, разговорность, художественность, когнитивнaя прагматика, гротеск, Автор, Читатель, комунікація, розмовність, художність, когнітивна прагматика, Читач, communication, conversation, artistry, cognitive pragmatics, grotesque, author, reader
  • Завантажити повну версію