Горболіс Л. М. Екокультурний вектор образу головного героя роману Мирослава Дочинця «Горянин. Води Господніх русел»

 • У статті на матеріалі роману «Горянин. Води Господніх русел» сучасного українського
  письменника Мирослава Дочинця з’ясовано роль та значення традицій, звичаїв, неписаних
  правил і норм, народних вірувань у формуванні екологічної культури головного героя твору.
  Ставлення до Ріки, лісу, тварин, рослин, птахів, комах, а також природних явищ та об’єктів
  неживої природи визначають філософію життя, спосіб думання Горянина, формують засади
  його світоставлення, світорозуміння, світосприймання, корегують міжособистісні стосунки
  та унормовують побут. Обрані героєм життєві пріоритети вповні відповідають його
  внутрішнім запитам, зорієнтовані на збереження та збагачення природи. Культура
  спілкування з природою є важливою складовою в осмисленні можливостей, пріоритетів
  героя, в себе-пізнанні. Міждисциплінарний підхід сприяє увиразненню нових аспектів
  осмислення концепції героя української літератури.
 • герой, екологічна культура, екокритика, національна ідентичність героя,
  Всесвіт
 • Завантажити повну версію