О. Л. Бєссонова, Г. О. Гайдаш, ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ У БРИТАНСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СЕМАНТИКА ТА СТРУКТУРА

  • У статті описані семантичні та структурні особливості фразеологічних одиниць з національно-культурним компонентом значення у британському та американському варіантах англійської мови. За допомогою методів семантичного, лінгвокультурологічного, компонентного та кількісного аналізу були встановлені найпродуктивніші групи фразеологічних одиниць з національно-культурним компонентом в обох варіантах англійської мови.
  • фразеологічна одиниця, національно-культурний компонент, британський варіант англійської мови, американський варіант англійської мови.
  • Завантажити повну версію