Дядечко А. М. Мовні і не лише секрети популярності роману Р. Пілчер ‘‘Winter Solstice’’

  • У статті розглянуто феномен світової популярності роману сучасної британської письменниці Розамунди Пілчер “Winter Solstice‟‟через його дослідження на двох рівнях, а саме шляхом первинного аналізу його читацького сприйняття з наступним вивченням структурно-системних складових його лінгвістичної основи. Розглядається роль та місце даного твору як у творчості Р.Пілчер, так і у світовій літературі. Літературний аналіз тексту роману співвіднесено з низкою концепцій вітчизняних та іноземних лінгвістів щодо специфіки сучасної англійської мови. У статті наведено пріоритетний набір виразових засобів художньої мови, використаних у романі. Визначені особливості авторського стилю шляхом аналізу застосування конкретних фігур мови: епітетів, метафори, порівняння,ідіом, алегорії. Вказані також деякі морфологічні та синтаксичні особливості тексту роману та їх роль у викладенні змісту.
  • Завантажити повну версію