Дядечко А. М. Мовні і не лише секрети популярності роману Р. Пілчер ‘‘Winter Solstice’’

DOI:  https://doi.org/10.21272/ftrk.2018.10(1)-18 

 • У статті розглянуто феномен світової популярності роману сучасної британської письменниці Розамунди Пілчер “Winter Solstice‟‟через його дослідження на двох рівнях, а саме шляхом первинного аналізу його читацького сприйняття з наступним вивченням структурно-системних складових його лінгвістичної основи. Розглядається роль та місце даного твору як у творчості Р.Пілчер, так і у світовій літературі. Літературний аналіз тексту роману співвіднесено з низкою концепцій вітчизняних та іноземних лінгвістів щодо специфіки сучасної англійської мови. У статті наведено пріоритетний набір виразових засобів художньої мови, використаних у романі. Визначені особливості авторського стилю шляхом аналізу застосування конкретних фігур мови: епітетів, метафори, порівняння,ідіом, алегорії. Вказані також деякі морфологічні та синтаксичні особливості тексту роману та їх роль у викладенні змісту.
  1. Блох М. Внутренняя речь в структуре художественного текста [Электронный ресурс] / М. Блох, Ю. Сергеева. – URL: ‎Language Arts & Disciplines https://books.google.com.ua/books?isbn=5457976947
  2. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка / И. Р. Гальперин. – М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1958. – 462 с.
  3. Мороховский А. Н. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – Киев: Вища школа, 1984. – 241с.
  4. Asking Rosamunde Pilcher to the table [Електронний ресурс]. – URL: https://tavernadimuse.wordpress.com/2007/01/01/asking-rosamunde-pilcher-to-the-table/#comment-704
  5. Bruns A. An Interview with Rosamunde Pilcher [Електронний ресурс]. – URL: http://www.in-honor-of-rp.com/bookreporter.html
  6. Cheakalos C. Country Comforter: British Author Rosamunde Pilcher Reigns as Queen of the Heart warming Bestseller [Електронный ресурс]. – URL: http://www.in-honor-of-rp.com/countrycomforter.html (winter solstice)
  7. Lakoff G., Johnson M. (2003). Metaphors we live by. University of Chicago Press. URL: http://shu.bg/tadmin/upload/storage/161.pdf https://doi.org/10.7208/chicago/9780226470993.001.0001
  8. Novelist Rosamunde Pilcher thanks Cornwall for inspiring success [Электронний ресурс]. – URL: http://www.in-honor-of-rp.com/thankscornwall.html-
  9. Pilcher’s Day in the Sun. An interview with Rosamunde Pilcher [Електронний ресурс]. – URL: http://www.in-honor-of-rp.com/dayinsun.html
  10. Pilcher R. Winter Solstice/ Pilcher. – London:Hodder and Stoughton, 2000. – 698p.
  11. Queen of Trash[Електронний ресурс]. – URL: http://www.in-honor-of-rp.com/ trash.html
  12. Rosamunde Pilcher: The Woman Behind the Stories  [Електронный ресурс]. – URL: http://www.in-honor-of-rp.com/womanbehind.html
  13. The Free Dictionary by Farlex [Електронний ресурс]. – URL: https://idioms.thefreedictionary.com
 • Завантажити повну версію