Maftyn N. V. Veritas in Profundo: New Reading of the Ukrainian Novel Discourse of the Second Half of the XIX Century (Matveeva T. S. Ukrainian Novel of the Second Half of the XIX Century: The Model of the World, Genre Transformations. Kharkiv, V. N. Karazin Kharkiv National University Publ., 2016. 420 p.)

  • Безперечно, рецензована монографія стане підґрунтям для подальших студій українського роману другої половини XIX століття. Вона відкриває нові сфери вивчення романного масиву як цілісності ‒ насамперед як культурно-історичного явища, вписаного в європейський, світовий літературний контекст, прочитаного в перспективі герменевтичного аналізу з урахуванням діахронічної та синхронічної процесуальності.
  • роман, novel, жанр, genre
  • Download full version