Чуйко О. А. Лінгвосинергетичний аспект гендерної диференціації фармацевтичних торгових назв

  • У статті досліджується ономастичні мікросистема сучасної фармакології як синергетична система. Визначаються риси синергетичної системи у фармацевтичної ономастичної мікросистеми. Відкритість такої системи, яка тісно пов’язана з дисипативністю, полягає у здатності обмінюватись інформацією з іншими системами та навколишнім середовищем. Нелінійність мовної системи полягає у змінах, спричиненими факторами різної природи. Динамічність проявляється в еволюції чи інволюції мови, здатності зберігати стабільність протягом певного періоду часу до наступної флуктуації. Тому фармацевтична ономастична система перебуває у метастабільному стані та зазнає впливу інших систем. Особлива увага приділена гендерній диференціації, яка виступає у ролі одного з ключових факторів флуктуацій у мові і приводить до її самоорганізації. Аналізуються прагматичні особливості гендерно спричинених варіацій торгових назв лікарських препаратів у контексті синергетики.
  • синергетика, фармацевтична ономастична мікросистема, торгова назва, гендер, гендерна диференціація, synergetics, pharmaceutical onomastic microsystem, trade name, gender, gender differentiation, фармацевтическая ономастическая микросистема, торговое название, гендерная дифференциация
  • Завантажити повну версію