Бондарук Л. В. Міфокритика та міфокритична методологія дослідження художнього твору: перекладознавчий аспект (на матеріалі роману Marcel Proust « Noms de pays : le nom »)

  • У статті розглядається розвиток та процес формування методології міфокритичного аналізу художнього твору на основі світових та національних систем. Аналізуються структурні компоненти та способи відтворення міфопоетичних елементів у їх проекції на перекладознавчі прийоми. Проблема відтворення авторської міфологічної картини світу розглядається на прикладі роману Marcel Proust « Noms de pays : le nom » та його перекладів.
  • міф, миф, myth, міфокритика, мифокритика, myth criticism, авторська картина світу, авторская картина мира, the author’s world picture, перекладацька трансляція, переводческая трансляция, translation studies transmission,
  • Завантажити повну версію