Боклах Д. Ю. Топос міста в поезії «У Вільні, городі преславнім» Т. Г. Шевченка: синхронізація історичних подій і трагічних обставин життя у просторовому континуумі міста

 • Топос міста – важлива просторова домінанта міського образу творів Т. Г. Шевченка.
  Топос міста поезії «У Вільні, городі преславнім» – просторовий конструкт у часі міської
  атрибутики разом із переживаннями і враженнями ліричного героя щодо подій, які
  відбуваються в заданих локусах. Топос міста Вільно містить просторові координати
  синхронізації історичного мінливого плину буття із життєвою драмою кохання юнака до
  дівчини іншого віросповідання. Поетичний топос міста описано не докладно, подано лише
  певні просторовотворчі елементи: університет, міська брама, бульвар, будинок, вікно, ріка
  Вілія, урочище Закрет, які стають локусами і увиразниками зображених подій. Проте цих
  елементів стає достатньо, аби окреслити міський поетичний топос Вільна й
  охарактеризувати життєву драму героїв. Поетичний топос міста стає одночасно
  історичним тлом, де відтворено час закриття Віленського університету російським царатом
  1832 року, змальовано буттєву колізію нещасливого кохання героїв.
 • топос, локус, просторовий образ, синхронізація, історично мінливий час,
  життєва драма.
 • Завантажити повну версію