Бідасюк Н. В., Кучман І. М. Мотив дому в оповіданнях Джумпи Лагірі

  • Іммігранти “старої” та “нової” діаспор по-різному визначають поняття дому. Для перших дім пов’язаний з місцем народження, що висуває на перший план ностальгію, відчуття втрати, погляд назад. Нова діаспора означає рух, відкритість, перетворення. Це вихід за межі фіксованої ідентичності. На зламі ХХ-ХХI ст. традиційний образ (індійського) дому витіснило полісемантичне поняття, яке включає переїзди і сукупність реальних та вигаданих місць, що більш характерно для сучасної флюїдної ідентичності азіато-американця.
  • азіатсько-американський, стара діаспора, нова діаспора, флюїдність, мобільність, ідентичність, азиатско-американский, старая диаспора, новая диаспора, флюидность, мобильность, идентичность, Asian American, home, old diaspora, new diaspora, fluidity, mobility, identity,
  • Завантажити повну версію