Бердіна О. О. Семантика дієслів руху з градуальною семою в англійській мові

  • У статті аналізується семантика дієслів, які позначають рух, враховуючи наявність градуальної семи в її складі. Запропоновано семантичну класифікацію лексичних одиниць, що позначають переміщення в англійській мові. Інвентаризовано лексико-семантичну групу (ЛСГ) руху та встановлено типові формули тлумачення.
  • градуальність, градуальность, gradation, градуальная сема, градуальна сема, gradational seme, дієслово руху, глаголы движения, verbs of motion, формула тлумачення, формула толкования, formulae of interpretation, лексико-семантична група, лексико-семантическая группа, lexico-semantic group
  • Завантажити повну версію