Баранова С. В., Петровська О. С. Синкретизм англійських квантитативних одиниць

  • У статті розглядаються основні етапи еволюції англійських числівників та димензіональної лексики. Фокусується увага на фразеологічних словосполученнях з нумеральним компонентом – числівником та денумеральних утвореннях англійської мови.
  • квантитативні одиниці, синкретизм, денумеральні утворення, лексикалізація, десемантизація, квантитативные единицы, лексикализация, денумеральные образования, десемантизация, quantitative units, denumeral units, syncretism, lexicalization, desemantyzation,
  • Завантажити повну версію