Балабін В. В. Зміст службових функцій та завдань військового перекладача

 • Одним із завдань теорії військового перекладу як спеціальної теорії перекладознавства є
  дослідження змісту й структури службової діяльності військового перекладача з метою
  подальшого визначення вимог до його компетентності, освітньої й професійної кваліфікації,
  результатів навчання, розробки й удосконалення професійних стандартів. Автор аналізує
  основні й допоміжні службові функції та завдання професійної діяльності військового
  перекладача в системі лінгвістичного забезпечення військ, ядром якої є перекладацьке
  супроводження.
 • перекладознавство, військовий переклад, теорія військового перекладу,
  лінгвістичне забезпечення військ, перекладацьке супроводження.
  DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(2)-04
 • Завантажити повну версію