Балабін В. В.Теоретико-концептуальні основи військового перекладу

  • Серед спеціальних теорій перекладознавчої науки відсутня науково-обґрунтована теорія військового перекладу (ТВП), яка має базуватися на наукознавчих, мовознавчих і перекладознавчих засадах, відповідати методологічним і кваліфікаційним критеріям наукознавства, мати власний об’єкт, предмет і завдання дослідження, теоретичні моделі, поняттєво-категоріальний апарат.
    ТВП як спеціальна теорія перекладознавства представляє собою узагальнену, структуровану й упорядковану сукупність наукових фактів, теоретичних суджень, гіпотез і методологічних положень, інтегрованих у єдину систему за допомогою термінологічно визначених і упорядкованих одиниць поняттєво-категоріального апарата ТВП, що розкривають завдання й специфіку службової діяльності військового перекладача. Об’єктом ТВП є не тільки традиційна сфера перекладацького супроводження, а й уся галузь лінгвістичного забезпечення військ (ЛЗВ).
  • перекладознавство, військовий переклад (ВП), теорія військового перекладу (ТВП), лінгвістичне забезпечення військ (ЛЗВ).
  • Завантажити повну версію