Вертій Олексій. “Вертій Олексій Спадкоємність наукових звичаїв (рецензія на книгу: Шутенко Ю. Фольклорна традиція та авторське «Я»: поезія Василя Голобородька)”. Philological Treatises, vol. 1, no. 3-4, May 2020, pp. 125-9, https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/817.