[1]
Tkachenko O. G., “Ткаченко О.Г. Рецензія на монографію Н.Г. Петриченко «Українська, польська та російська проза першої половини ХІХ ст. (діалогізм, конвергенція, оповідність)»”, PT, vol. 1, no. 2, pp. 176–179, May 2020.