[1]
Вертій Олексій, “Вертій Олексій Спадкоємність наукових звичаїв (рецензія на книгу: Шутенко Ю. Фольклорна традиція та авторське «Я»: поезія Василя Голобородька)”, PT, vol. 1, no. 3-4, pp. 125–129, May 2020.