[1]
Лемещук Л. В., “Лемещук Л. В. Текст у світлі новітніх теорій пізнання”, PT, vol. 3, no. 1, pp. 63–67, May 2020.