[1]
Zhanna Yankovska, “Yankovska Z. the image of home sn p. kulish’s short prost”, PT, vol. 11, no. 3-4, pp. 140–149, Feb. 2020.