Kovalevska, Anastasia. 2020. “Language Milton-Model Analysis in Political Discourse”. Philological Treatises 12 (2):29-36. https://doi.org/10.21272/Ftrk.2020.12(2)-4.