Ткаченко О. Г. 2020. “Ткаченко О.Г. Рецензія на монографію Н.Г. Петриченко «Українська, польська та російська проза першої половини ХІХ ст. (діалогізм, конвергенція, оповідність)»”. Philological Treatises 1 (2):176-79. https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/843.